Maquetació i disseny de un punt de llibre-opuscle de activitats per a joves de Castelldefels. Any 2009.