Disseny i maquetació d'un quadríptic promocional de turisme a Castelldefels, en diversos idiomes. Any 2009.