Imatge corporativa per a un centre médic-estètic. Any 2005.