Imatge corporativa de una cadena de botigues de complements per a nadons. Any 2005.