Imatge de l'entrega de premis esportius a Castelldefels. Any 2008.