Imatge de la campanya de rotació d'aparcament al centre urbà de Begues. Any 2009.