Imatge corporativa empresa construcció i promoció. Any 2008.