Redisseny de la imatge corporativa del Consell Esportiu de Baix Llobregat. Any 2006.