Imatge Jornades de Pau i Solidaritat de Castelldefels. Setembre 2007.