Imatge de la 25a Jornada de la Gent Gran de Castelldefels. Maig 2007.