Imatge de les Festes del Mar de Castelldefels. Juny 2009.